B1. Oguz, A., I. Kocak, M. Iseri, E. Ustundag ve Z. Boyacı, “Management of Androphonia in Cerebellar Ataxia by Thyroplasty Type IV”, European Laryngological Society Second Congress, Roma, Kongre Kitapçığı Volume 255, Suplement 1, 23-26 September 1998

 

B2. Devge, C., G. Keskin, M. İşeri, E. Üstündağ ve A. Oğuz, “Kemiğe Sabit İşitme Cihazları (BAHA)”, Politzer Society, International Society for Otologic Surgery XXI. Annual Meeting, Antalya, 8-11 Haziran 1998

 

B3. Üstündağ, E., M. İşeri, Ö. Aydın, G. Keskin ve A. Kaur, “Giant Cholesterol Cyst of the Temporal Bone”, Politzer Society, International Society for Otologic Surgery XXI. Annual Meeting, Antalya, 8-11 Haziran 1998

 

B4. Aydın, Ö., M. İşeri, E. Üstündağ, A. Oğuz ve A. Almaç., “Larenksin Verrüköz Karsinomu”, Larenks ve Boyunun Fonksiyonel Cerrahisi Kursu ve Sempozyumu, Ankara, 8-10 Ekim 1998

 

B5. Üstündağ, E., Ö. Aydın, M. İşeri, A. Oğuz, ve A. Almaç, “Blom-Singer Konuşma Protezi ile Total Larenjektomi Sonrası Ses Restorasyonu”, Larenks ve Boyunun Fonksiyonel Cerrahisi Kursu ve Sempozyumu, Ankara, 8-10 Ekim 1998

 

B6. Keskin, G., E. Üstündağ, Ö. Aydın, M. İşeri ve L. Kansu, “Benign Vokal Kord Lezyonlarında Videolarengostroboskopinin Değeri” International Otolaryngology Head and Neck Meeting, Ankara, Abstract book, s.99, 1-4 Haziran 2000

 

B7. Üstündağ, E., A. Atespare, G. Keskin, H. Özkarakaş ve M. İşeri, “ The Mucociliary Transport Activity Changes In Nasal Septal Rotational Flaps”, 20th Congress of the European Rhinologic Society & 23rd International Symposium on Infection and Allergy of the Nose, İstanbul, Abstract book, s.296, 18-25 Haziran 2004

 

E1. Oğuz, A., M. İşeri, Ö. Aydın, E. Üstündağ, H. Özkarakaş ve L. Kansu, “Pediatrik ve Adelösan Yaş Grubunda Endoskopik Sinüs Cerrahisi”, Uludağ’98 KBB Günleri, Pediatrik Otorinolarengoloji Toplantısı, Kongre Kitapçığı, Bursa, s.121, 21, 19-22 Mart 1998

 

E2. Aydın, Ö., E. Üstündağ, M. İşeri, A. Oğuz ve Ö. Koca, “Pediatrik Sinüzitlerde Paranazal Sinüs Anatomik Varyasyonları”, Uludağ’98 KBB Günleri, Pediatrik Otorinolarengoloji Toplantısı, Kongre Kitapçığı, Bursa, s.121, 22, 19-22 Mart 1998

 

E3. İşeri, M., G. Keskin, E. Üstündağ ve A. Oğuz, “Fonksiyonel Disfonilerde Bilgisayarlı Ses Analizi”, 27. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, ORL Derneği Kongre Kitapçığı, İzmir, 18-22 Eylül 1999

 

E4. Koca, Ö., Ö. Akdeniz, M. İşeri, H. Özkarakaş ve B. Kavaklı, “Relapsing Polikondritis”, 27. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Türk ORL Derneği Kongre Kitapçığı, İzmir, 18-22 Eylül 1999

 

E5. Oğuz, A., M. İşeri, E. Üstündağ, G. Keskin ve İ. Koçak, “Larengoplastik Fonocerrahi Sonuçlarımız”, 27. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Türk ORL Derneği Kongre Kitapçığı, İzmir, 18-22 Eylül 1999

 

E6. İşeri, M., G. Keskin, P.İ. Kutluay, E. Üstündağ ve F. Budak, “Parkinson Hastalarında Videostroboskopik Değerlendirme ve Akustik Analiz”, 27. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, ORL Derneği Kongre Kitapçığı, İzmir, 18-22 Eylül 1999 

 

E7. Oğuz, A., M. İşeri, E. Üstündağ, G. Keskin ve İ. Koçak, “Tiroplasti tip IV”, 27. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Türk ORL Derneği Kongre Kitapçığı, İzmir, 18-22 Eylül 1999

 

E8. Üstündağ, E., M. İşeri, G. Keskin, Z. Boyacı ve A. Şengör, “Ventriküler Disfoni”, 27. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Türk ORL Derneği Kongre Kitapçığı, İzmir, 18-22 Eylül 1999

 

E9. Keskin, G., E. Üstündağ, Ö. Aydın, M. Işeri, A. Oğuz ve S. Ceylan, “Hipofiz Tümörlerinde Endoskopik Transnazal Transsfenoidal Cerrahi”, 27. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Türk ORL Derneği Kongre Kitapçığı, İzmir, 18-22 Eylül 1999

 

E10. Kansu, L., M. Işeri, Ö. Akdeniz, G. Keskin ve E. Üstündağ, “Benign vokal kord lezyonlarında videolarengostroboskopinin ve akustik analizin yeri”, 27. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Türk ORL Derneği Kongre Kitapçığı, İzmir, 18-22 Eylül 1999

 

E11. İşeri M, Aydın Ö, Keskin G, Can E, Derin S, “Glomus Tümörleri”, 30. Türk Ulusal KBB Baş Boyun Cerrahisi Kongresi” Antalya, Ekim 2008: BP-90.

 

E12. Kara R, İşeri M, “Parafarengeal bölge pleomorfik adenomu; olgu sunumu” 30. Türk Ulusal KBB Baş Boyun Cerrahisi Kongresi” Antalya, Ekim 2008: BP:42

 

E13. Bezci C, İşeri M, Topdağ M, Üstündağ E, “Peristomal nüks” 30. Türk Ulusal KBB Baş Boyun Cerrahisi Kongresi” Antalya, Ekim 2008: P-141

 

E14. İşeri M, Kara SA, Ulubil A, Keskin G, “Birinci Brankial Yarık Anomalisi Tip II: olgu sunumu” 30. Türk Ulusal KBB Baş Boyun Cerrahisi Kongresi” Antalya, Ekim 2008: P-175

 

E15. İşeri M, Uçar S, Ulubil A, “Vasküler Tinnitusta Retrosigmoid Yaklaşımla Dekompresyon” 31. Türk Ulusal KBB Baş Boyun Cerrahisi Kongresi” Antalya, 28 Ekim -1 Kasım 2009: BP-68

 

E16. İşeri M, Üstündağ E, Ulubil A, Oran A, “ Faysal Sinirin Sensoriyel Auriküler Dalından Kaynaklanan Plexiform Nörofibrom Olgusu” 31. Türk Ulusal KBB Baş Boyun Cerrahisi Kongresi” Antalya, 28 Ekim -1 Kasım 2009: BP-88

 

E17. Ulubil A, İşeri M, Derin S, Üstündağ E, Aydın Ö, Keskin G, Koç K, “Kranial Fossa Uzanımı Gösteren Orta Kulak Kolesteatomları” 31. Türk Ulusal KBB Baş Boyun Cerrahisi Kongresi” Antalya, 28 Ekim -1 Kasım 2009: BP-66

 

E18. Aydın Ö, İşeri M, Kuru FD, Topdağ M, Ulubil A, “Baş Boyunda Intramüsküler Hemanjiomlar: 2 olgu bildirimi” 31. Türk Ulusal KBB Baş Boyun Cerrahisi Kongresi” Antalya, 28 Ekim -1 Kasım 2009: BP-105

 

E19. Derin S, Ulubil A, İşeri M, “Klippel Feil Sendromu ve Nörotolojik Anomalileri” 31. Türk Ulusal KBB Baş Boyun Cerrahisi Kongresi” Antalya, 26-30 Ekim -1 Kasım 2009: BP-64

 

E20. İşeri M, İla K, Erdoğan S, Keskin G, Müezzinoğlu B, “Sinonazal Teratokarsinosarkom: Bir Olgu Sunumu” 33. Türk Ulusal KBB Baş Boyun Cerrahisi Kongresi” Antalya, 26-28 Ekim 2011: BP-111

 

E21. Çalışkan S, Kuru FD, İşeri M, “Primer Dil Kaynaklı Squamoz Hücreli Karsinomun Kardiyak Metastazının Antemortem Teşhisi” 33. Türk Ulusal KBB Baş Boyun Cerrahisi Kongresi” Antalya, 26-30 Ekim2011: BP-140

 

F1. İşeri, M., “Sfenoid sinüs fraktürleri”, Burun ve Paranazal Sinüs Travmaları, ed, R.H.Mathog, R.L. Arden, S.C. Marks, Bölüm 6, 99-113, 1995 (Çeviri editörleri, Ali Oğuz, Öncel Koca)

 

F2. İşeri, M., C. Devge ve A. Almaç, “Larengeal iskeletin cerrahi anatomisi”, Ses ve Ses Hastalıkları, ed. Ali Oğuz, Alp Demireller, Bölüm 1; 1-12,  1996.

 

F3. İşeri, M., “Sinüs Hastalıklarında Görüntüleme”, Sinüs Hastalıkları, ed, D.W. Kennedy, W.E. Bolger, S.J. Zinreich, Bölüm 11, 129-148, 2001 (Çeviri Editörleri, Haluk Özkarakaş, Nadir Yıldırım)