1- Prof.Mete Iseri; Cochlear Science and Research Seminar on “soft tissue preservation” in Vienna, Austria, 29-30 October 2013

 

2- Prof. Mete İseri; State University Institute of Otolaryngology „Prof. A.I. Kolomiychenko“
3, Zoologichna St., 03057 Kyiv, Ukraine Cochlear Lunch Symposium; “CochlearTM Nucleus® 6 & Baha® 4 Systems” (18 October 2013, 13:00-14:00 Great Conference Hall), Kiev.

 

3- Prof. Mete İseri; Middle East Key Opinion Event, 5-6 October 2013: İki konferans; “Turkish multicenter study on Dermalock”, “Baha Attract: First experience”, Dubai.

 

4- Prof. Mete İseri; 35. Türk Ulusal KBB Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi 2-6 Kasım 2013, Antalya: Ossiküloplasti Paneli

 

5- Prof. Mete İseri; 24. Istanbul Masterclass Sempozyumu, İstanbul Universitesi İstanbul Tıp Fakültesi; 19-21 Aralık 2013; Fasyal paraliziye Yaklaşım Paneli

 

6- Prof. Mete Iseri; Kemiğe Sabit İşitme Protezleri: Klinik endikasyonlar; Denizli, Nisan 2013

 

7- Prof. Mete Iseri; Turkish Multicenter Study on Dermalock, ESPCI;  European Symposium on Cochlear Implantation, Istanbul, 23- 26 Mayıs 2013.

 

8- Prof. Mete Iseri; Attract: First Clinical Experience; Otology on the Nile, 25-27 Aralık 2013

 

9. Prof. Dr. Mete İşeri, : Baha Dermalock vs Attract; Multicenter Comperative Clinical Study; III. Ulusal Otoloji ve Nörotoloji Kongresi, 1-4 Mayıs 2014, Antalya: Uydu Sempozyumu

 

10.  Prof. Dr. Mete İşeri, : Baha Dermalock vs Attract; Multicenter Comperative Clinical Study; 11th Middle East Update in Otolaryngology, 20-22 April 2014, Dubai

 

11.  Prof. Dr. Mete İşeri, : Fasyal SinirIII. Ulusal Otoloji ve Nörotoloji Kongresi, 1-4 Mayıs 2014, Antalya: Panel

 

12. Prof. Dr. Mete İşeri: Baha Klinik Endikasyonlar ve hasta seçim kriterleri . 12. Videokonferanslar 27-29 Mart 2014, Adana

 

13. Prof. Dr. Mete Iseri: Surgical Aspects of Baha, 20-22 April 2014, Dubai, UAE.

 

14. Prof Dr Mete Iseri: Kronik Otitlerde Implantabl Çözümler, Yuvarlak masa toplantısı; 9. İç Kulak Hastalıkları ve Koklear Implantasyon Sempozyumu, 3-5 Eylül 2014, İzmir

 

15. Prof. Mete İseri; Otology Updates 2014 Cholesteatoma 10-12 September, Alexandria, Egypt; Surgical Approaches for Canal Wall Down Surgery, 10 September 2014 

 

16. Prof. Mete İseri; Otology Updates 2014 Cholesteatoma 10-12 September, Alexandria, Egypt; Implantable Hearing Aids: Audiological Issiues, 10 September 2014

 

17. Prof. Mete İseri; Otology Updates 2014 Cholesteatoma 10-12 September, Alexandria, Egypt; Implantable Hearing Aids: Surgical Issiues, 11 September 2014

 

18. Prof. Mete İseri; Otology Updates 2014 Cholesteatoma 10-12 September, Alexandria, Egypt; Questions that should be answered on Cholesteatoma, 11 September 2014

 

19.Prof. Mete İseri;  Sakarya’ya Kulak Verin Sempozyumu, Adezive Otit ve Kolesteatoma

 14 Eylül 2014.

 

20. Prof. Mete İseri;  Sakarya’ya Kulak Verin Sempozyumu,  Timpanoskleroz ve Otoskleroz, 14 Eylül 2014.

 

21. Prof. Mete İşeri. 1. İleri Endoskopik Endonazal Kafa Kaidesi Kursu; Pterigopalatin fossa ve Infratemporal fossa yaklaşımları.

 

22. Prof. Mete İşeri. Infratemporal Fossa Yaklaşımları; 21-22 Kasım 2014: 1. Temporal Kemik Disseksiyon Kursu, Kocaeli.

 

23. Prof. Mete İşeri. Transkoklear Yaklaşımlar; 21-22 Kasım 2014: 1. Temporal Kemik Disseksiyon Kursu, Kocaeli.

 

24. Prof. Mete İşeri. Cochlear Science and Research Seminar. Baha Attract Otcomes in Turkey 22-23 January 2015, Berlin

 

25. Prof Dr. Mete İşeri. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz- Baş Boyun Cerrahisi Kongresi . Görelim Öğrenelim Video Gösterimi: Akustik Nörinoma Yaklaşım. 28 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya

 

26. Prof. Mete İşeri. 8. Koklear İmplantasyon Otoloji Nörootoloji Odyoloji Kongresi – ‘‘OTOLOJİ 2015’. Akustik Nörinoma yaklaşım. 12-15 Kasım Samsun

 

27. Prof. Dr. Mete İşeri. 12. Türk Rinoloji Kongresi ve 4. Ulusal Otoloji Nörotoloji Kongresi. 21-24 Nisan 2016, Antalya. Vestibuler Schwannoma Güncel Tedavide neredeyiz paneli

 

28. Prof Dr. Mete İşeri. Periferik vestibuler vertigoda medical tedavi- Kronik olgular. 7 Nisan 2016, Kocaeli

 

29. Prof Dr. Mete İşeri: Temporal Kemik Tümörleri. Otoloji-Nörootoloji Okulu 17-18 Mart 2017, Ankara

 

30. Prof. Dr. Mete İşeri. Timpanoplasti paneli. İstanbul KBB BBC Derneği 9. Kongresi, 28 Eylül – 1 Ekim 2017, sapanca, Sakarya

 

31. Prof. Dr. Mete İşeri. Otolojide kafa tabanı yaklaşımları. 39. Ulusal KBB BBC Kongresi, 8-12 Kasım 2017, Antalya.

 

32. Prof. Dr. Mete İşeri. Orta kulak ve kemiğe implante edilebilir işitme cihazları paneli. 39. Ulusal KBB BBC Kongresi, 8-12 Kasım 2017, Antalya.

 

33. Prof. Dr. Mete İşeri. Juguler fossa anatomisi, radyolojik özellikler ve glomus jugulare tedavi seçenekleri. 9. Koklear implantasyon, Otoloji Nörotoloji Odyoloji Kongresi. 7-10 Aralık 2017, Antalya.

 

34. Prof.Dr. Mete İşeri. Kulak Cerrahisinde zor olgular. II. Endoskopik Kulak Cerrahisi Sempozyumu. 16-17 Şubat 2018, Mersin.

 

35. Prof. Dr. Mete İşeri. Temporal Kemik Tümörleri. Otoloji-Nörotoloji Okulu 8-9 Mart 2018, Ankara

 

36. Prof. Dr. Mete İşeri. 13.Ulusulararası KBB BBC Komngresi. Ossikuloplasti Paneli: 4-7 Nisan 2018, Ankara

 

37. Prof. Dr. Mete İşeri. 6. Ulusal Otoloji-Nörotoloji Kongresi. A’dan Z’ye Temporal Kemik Kursu; 28 Nisan- 1Mayıs 2018; Antalya

 

38. Prof. Dr. Mete İşeri. 6. Ulusal Otoloji-Nörotoloji Kongresi. Petröz Kemik Lezyonlarına Yaklaşım; 28 Nisan- 1Mayıs 2018; Antalya

39. Prof. Dr. Mete İşeri. Practical Approach to Vertigo. Superior Semisircular Canal Dehissence (Minor Syndrome) 4-6 Mayıs 2018; Cyprus

 

40. Prof. Dr. Mete İşeri. The Role of Endolymphatic Sac in Vestibular Disease 4-6 Mayıs 2018; Cyprus

 

41. Prof. Dr. Mete İşeri. 8. Vertigo Seminerleri; BBPV ve SSK Dehissansı; 12 Mayıs 2018, İstanbul

 

42. Prof. Dr. Mete İşeri. 8. Vertigo Seminerleri; Vertigoda Intratimpanik Uygulamalar; 12 Mayıs 2018, İstanbul

 

43. Prof. Dr. Mete İşeri.  Vertigoya Pratik Yaklaşım; Kocaeli Üniversitesi Aylık Bilimsel Toplantıları;14 Mayıs 2018, Kocaeli

44.Prof. Dr. Mete İşeri. Temporal kemik Tümörleri Paneli:Fasyal sinir schwannomaları; Ulusal KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi; 7-12 Kasım 2018, Antalya.

45. Prof. Dr. Mete İşeri. Olgularla Vertigo; 15-17 Mart 2019, Kıbrıs.

46. Prof. Dr. Mete İşeri. 9. Vertigo Seminerleri; BBPV ve SSK Dehissansı; 22 Mart 2019, İstanbul.

47. Prof. Dr. Mete İşeri. 9. Vertigo Seminerleri; Vertigoda Intratimpanik Uygulamalar; 22 Mart 2019, İstanbul.

48. Prof. Dr. Mete İşeri: Kronik Otitis Media cerrahisinde komplikasyonlar: 15. Türk Rinoloji, 7. Ulusal Otoloji Nörotoloji, 3. Ulusal Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi; 4-7 Nisan 2019 Antalya.

49. Prof. Dr. Mete İşeri: Temporal Kemik Tümörleri: 15. Türk Rinoloji, 7. Ulusal Otoloji Nörotoloji, 3. Ulusal Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi; 4-7 Nisan 2019 Antalya.