D1. Tınaz, M., Ç. Oysu, E. Kıyak, Y. Güldiken, İ. Aslan ve M. İşeri, “Burun ve Paranazal Sinüslerin Metastatik Tümörleri”, KBB İhtisas Dergisi, 2(4), 374-379 (1995)

 

D2. Hafız, G., Y. Güldiken, Ç. Oysu, İ. Aslan, M. İşeri ve  E. Yazıcıoğlu, “Üç Olgu Nedeniyle Larengosel”, KBB İhtisas Dergisi, 2(4), 434-436 (1995)

 

D3. İşeri, M., Ö. Akdeniz ve H. Özkarakaş, “Scuba Dalışlarında Otolarengolojinin Yeri”,

Kocaeli Üniversitesi Tıp Dergisi 2(3-4), 15-20 (1997)

 

D4. Üstündağ, E., Ö. Aydın, M. İşeri, A. Oğuz ve A. Almaç, “Blom-Singer Konuşma Protezi ile Total Larenjektomi Sonrası Ses Restorasyonu”, PTT Hastanesi Tıp Dergisi 20(3), 138-141 (1998)

 

D5. Üstündağ, E., M. İşeri, Ö. Aydın, G. Keskin ve A. Kaur, “Giant Cholesterol Cyst of the Temporal Bone”, KBB İhtisas Dergisi, 5(3), 219-221 (1998)

 

D6. Aydın, Ö., G. Keskin, H. Özkarakaş, E. Üstündağ ve M. İşeri, “Maksiller Sinüs Hipoplazisi”, KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 6(3),157-160 (1998)

 

D7. Oğuz, A., M. İşeri, Ö. Aydın, E. Üstündağ, H. Özkarakaş ve L. Kansu, “Pediatrik ve Adelösan Yaş Grubunda Endoskopik Sinüs Cerrahisi”, Kulak Burun Boğaz Klinikleri 1(2), 89-93 (1999)

 

D8. İşeri, M., G. Keskin, Ö. Akdeniz, H. Özkarakaş ve P. Kutluay,  “Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigoda Modifiye Epley Manevrası”, KBB İhtisas Dergisi, 6(1), 50-54 (1999)

 

D9. İşeri, M., Ö. Aydın, E. Üstündağ, Ö. Akdeniz ve A. Oğuz, “Larenks Kanser Cerrahisi Sonrası Sesin Karşılaştırmalı Akustik Analizi”, KBB İhtisas Dergisi, 6 (2), 146-150 (1999)

 

D10. Aydın, Ö., M. İşeri, E. Üstündağ, A. Oğuz ve A. Almaç, “Larenksin Verrüköz Karsinomu”, İnsizyon Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi, 2(4) 263-265 (1999)

 

D11. Keskin, G., E. Üstündağ, Ö. Aydın, M. Işeri, A. Oğuz ve S. Ceylan, “Hipofiz Tümörlerinde Endoskopik Transnazal Transsfenoidal Cerrahi”, PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 21(2), 97-100 (1999)

 

D12. Üstündağ, E., M. İşeri, G. Keskin, Z. Boyacı ve A. Şengör, “Ventriküler Disfoni”, PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 21(2), 89-92 (1999)

 

D13. İşeri, M., G. Keskin, P.İ. Kutluay, E. Üstündağ ve F. Budak, “Parkinson Hastalarında Videostroboskopik Değerlendirme ve Akustik Analiz”, Parkinson Hast. Hareket Bozuklukları Dergisi, 3(2), 29-32 (2000)

 

D14. Oğuz, A., M. İşeri, E. Üstündağ, G. Keskin ve İ. Koçak, “Tiroplasti tip IV”, KBB İhtisas Dergisi 2(1), 32-36 (2000)

 

D15. İşeri, M. ve E. Üstündağ, “Baş Boyun Kanserlerinde Gen Terapisi”, PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 25(3), 146-160 (2003)

 

D16. İşeri, M., ve P. İşeri, “Treatment of Unilateral Masseter Hypertrophy with Botulinum Toxin in Two Cases”, Kulak Burun Boğaz Ihtis Derg. 12(3-4), 99-102 (2004).

 

D17. İşeri, M., “Dış kulak yolu kolesteatomu ve keratosis obturans”, Kulak Burun Boğaz Klinikleri, 7(2), 102-104 (2005)

 

D18. İşeri M, Ulubil A, Öztürk M., “Kranyal fossa uzanımı gösteren orta kulak kolesteatomları”, KBB ve BBC Dergisi, 15 (3), 142-146 (2007).

 

D19. Aydın Ö, Üstündağ E, İşeri M, Erçin C, “ Laryngeal adenoid cystic carcinoma in an adolescent: a case report” KBB İhtisas Dergisi, 18 (5), 1-4 (2008)

 

D20. İşeri M, “ Pediatrik Hastalarda Endoskopik Sinüs Cerrahisi”, Curr Pract ORL, 4(3): 25-28 (2008)

 

D21. Keskin IG, Ila K, Işeri M, Oztürk M, Topdağ M. Endoscopic management of cerebrospinal fluid fistulas and clinical outcomes. “Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg”. 2013 May-Jun;23(3):135-42. doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.21703. Turkish.

 

D22. Baş ve Boyun Paragangliomalarında Tedavi Seçimi", Mete İşeri, Kadri İla, Kenan Koç, Şadan Yavuz, İ. Gürkan Keskin, Ömer Aydın, Türkiye Klinikleri J Med Sci, 32 (5), 1327-34, (2012)

 

D23. Sinonazal İnverted Papillom; Tedavi Yöntemleri ve Klinik Sonuçları. “Management of Sinonasal Inverted Papillomas and Clinic Outcomes” ", İ.Gürkan KESKİN, Kadri İLA, Mete İŞERİ, Ömer AYDIN, Murat Öztürk, Türkiye Klinikleri J Med Sci, DOİ: 10.5336/medsci.2012-31246, DOİ: 10.5336/medsci.2012-31246, , (2013)

 

D24. Paranazal Sinüs Osteomları “Paranasal Sinus Osteomas” ", İ. Gürkan KESKİN, Kadri İLA, Dr. Mete İŞERİ, Dr. Murat ÖZTÜRK, Türkiye Klinikleri J Med Sci, , DOI: 10.5336/medsci.2012-32398 , 2013, (2013)

 

D25.  Evaluation of efficacy of otosclerosis surgery on hearing outcomes. Topdağ DO, Topdağ M, Aydın O, Keskin G, Oztürk M, Işeri M.

Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2014 May-Jun;24(3):137-47. doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.09734. Turkish.

 

D26. Sinonasal teratocarcinosarcoma. Ila K, Işeri M, Erdoğan S, Keskin G, Koç K, Müezzinoğlu B. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2014 Jul-Aug;24(4):237-41. doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.50490. Turkish

 

D27. Temporomandibüler eklemin dev hücreli granüloması: İki olgu sunumu. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2015;25(3):189-192; Ahmet Mutlu, MD., Fatih Sarı, MD., Murat Öztürk, MD., Mete İşeri, MD.

 

D28. Koanal poliplerin cerrahi tedavisinin retrospektif analizi. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2015;25(3):144-151 Kadri İla, MD., Murat Topdağ, MD., Murat Öztürk, MD., Mete İşeri, MD., Ömer Aydın, MD., Gürkan Keskin, MD.

D29.Tek taraflı sensorinöral işitme kayıplarında Kemiğe Sabit İşitme Cihazı Uygulamaları. Kara A, Iseri M. J ENT Türkiye Klinikleri Special Topics 2015; 8 (2): 63-66.